Jarná zbierka na Charitu

Jarná zbierka na Charitu je celoslovenskou zbierkou, ktorá sa tradične koná v 1. pôstnu nedeľu.

Finančné prostriedky zo zbierky majú pre činnosť regionálnych charít mimoriadny význam. Vďaka nim dokážu charity skvalitňovať poskytované sociálne a zdravotnícke služby pre ľudí v núdzi. Mnohé humanitárne a charitatívne projekty závisia priamo od tejto zbierky.

Aj vďaka štedrosti a solidarite veriacich dokáže Charita naďalej poskytovať služby viac ako 25 000 ľuďom odkázaným na pomoc
v 300 zariadeniach po celom Slovensku.